การชำระเงิน

ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินค่าสินค้าของท่านตามรายละเอียดบัญชีตามด้านล่างนี้:
1. ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี: บริษัท ที.เจ. แอนนิมัล เฮลท์ จำกัด
เลขที่บัญชี: 406-980998-2
สาขา: บิ๊กซี ศรีนครินทร์
ประเภทของบัญชี : ออมทรัพย์
2. ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี :  บริษัท ที.เจ. แอนนิมัล เฮลท์ จำกัด
เลขที่บัญชี: 012-1-86070-8
สาขา: บิ๊กซี ศรีนครินทร์
ประเภทของบัญชี : ออมทรัพย์
กรุณาอีเมล์หลักฐานการชำระเงินของท่าน พร้อมแนบหมายเลขการสั่งซื้อและหลักฐานการขำระเงินมาที่ อีเมล์
หมายเหตุ รายการสินค้าของท่านจะไม่ได้รับการจัดส่งจนกว่าเราจะได้รับหลักฐานการชำระเงินจากท่าน